Duyurular

İLAN

SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 02/01/2018 tarih ve 93127266-907.99-25 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz personeline yönelik 2018 yılında yapılacak olan mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle;Ek’de yer alan şartları taşıyanlardan, norm kadromuzda uygun olan ve boş bulunan kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, dilekçe ile 01/02/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza,


İLANEN DUYURULUR. 12.01.2018

Mehmet KOBAŞ

Belediye Başkanı

EKLER: 

1- Görevde Yükselme Sınav Duyurusu ve Ekleri

a- Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

b- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste

c- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği

d- Görevde Yükselme Sınavı Aday Bildirim Listesi Form Örneği

yükleniyor..