Atık su Tesisi

Yatağan,Yüreğil ve Ayaz bölgesine atık su arıtma tesisi yapılacak.

yükleniyor..