BASIN AÇIKLAMASI..

BASIN AÇIKLAMASI..

Muhterem vatandaşlarım,

Son günlerde Belediyemizce kurulan Ser Beltaş A.Ş. ile ilgili kahvehane köşelerinde üretilen bazı dedikodular dolaştırılmaktadır.

İl ve ilçe belediyelerinin tamamına yakını bir takım hizmetlerini şirketler vasıtası ile yürütmektedir. Hele büyükşehir ve büyük illerde birden fazla şirket kurulmuştur.
Burada amaç vatandaşa ucuz, kaliteli, güvenli ve denetimli hizmet , bazen de esnaf tarafından pek tercih edilmeyen hizmetleri sunmaktır .

Ankara'da belediye başkanları ile yapılan toplantılarda daha önce durumu iyi olmayan belediyelerin şirketler vasıtasıyla sundukları hizmetlerden çok başarılı sonuçlar aldığı ve belediyelerin bu sayede borç sarmalından da kurtulduğu bu işleri başaran belediye başkanları tarafından anlatılmıştır.
Şu anda DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanlığında da kurulu şirketler vardır.Başkan Osman Zolan'ın tavsiyeleri de dikkate alınarak ilçemizde de 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra belediye meclis kararı ile Ser Beltaş A.Ş.adı altında hayırsever bir vatandaş tarafından bir şirket hibe olarak devralınmıştır. Şirketin kuruluş ve işleyiş mantığı; başlangıçta da belirtildiği gibi vatandaşımıza ilk elden kaliteli ürün ve hizmet sunmaktır. Amaç kar etmek değil tamamen vatandaş lehine hizmet etmektir.
Bizden önceki yönetim sadece kilit parke taş üretimi için bir iktisadi teşekkül oluşturarak genel bütçeye dahil etmiş, böyle olunca muhasebe kayıtları ve belediye hesapları karmaşa içinde yürütülmüştür. Biz iktisadi teşekkül hesaplarını içinden çıkılmaz halde devraldık.Şu anda bu işletme ile ilgili İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin inceleme ve tetkiki devam etmektedir .Biz işi kolay hesap verilebilir noktaya getirmek ve daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmek için yeni bir şirket kurmayı tercih ettik. Ayrıca belediyede çalışan taşeron işçilerin çalıştırılması şirket vasıtasıyla bir süre yapılmış ise de piyasa şartlarında bu işi daha uygun fiyata yapan firmalar bulunduğu ve iş güvenliği yasası gereği riskler olduğu için bu alandan çekilinmiştir.

Ancak sosyal belediyeciliğin gereği olarak halkımıza sosyal ve kültürel açıdan hizmet verebilmek için kurulan parklar gibi ortak yaşam alanlarının çalıştırılması yine şirketimiz eliyle yapılacaktır. Bilahare esnaf kardeşlerimizde bu faaliyetlere başlayıp işin kalitesini yakaladıkları ve fiyatlarını da ayarladıkları zaman bu işler tamamen esnaflara devredilecek ve şirketimizce yeni sosyal ortak hizmet alanlarında hizmetler e devam edilecektir. Bu kapsamda İlçemiz meydanında bulunan parkın kafeteryasının işletilmesi ne başlanmıştır.

İlçemizde yapılmakta olan ve bir türlü panayır havasından çıkarılamayan Leblebicilik ve Bıçakçılık yerine minimum maliyetle ve amatör sanatçılarla yıl içine yayılarak mevsimine göre gençlerimize yönelik konserler, konferanslar, küçük çaplı da olsa tiyatro gibi etkinlikler düşünülmekte, ayrıca yaşlılarımıza yönelik bir takım hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.
Denizlide ikamet eden kamu kurumu personelleri için onların öneri ve istekleri doğrultusunda kafeteryanın hizmet vermesi düşünülmektedir.
Bayanlar için Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde Meslek Edindirme Kursları, aile bütçesine katkı sağlayacak projeler geliştirilecektir. Yatağan ve Serinhisar'da oluşturulacak olan Düğün Salonları İşletmeciliği şirket kanalıyla planlanmakta ayrıca gençlerimize yönelik ihtiyaç duyulduğunda müzik, halk oyunları, el sanatları ve spor da kurs yeri ve yer tahsisi yapılacaktır.
Sosyal medya ve levhalar vasıtasıyla parkımızın tanıtımı yapılıp yazın anayoldan geçen tatilcilerin ilçeye girmeleri sağlanacaktır.
Halk Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla kurslarda beceri kazanan ve üretim yapan kursiyerlerin ürettikleri ürünler değerlendirilecek , satışa sunulması sağlanacak, çevre illerde ve ilçelerde bu tür etkinliklere katılmaları sağlanacaktır.
Belediye Şirketleri Sayıştay denetlemesine tabi olduğu için ilçemizde bir serbest muhasebeci vasıtasıyla ve yeminli mali müşavir kontrolü altında defter, kayıt, muhasebe bilgi ve evrakları özenle tutulmakta, isteyen vatandaşlarımız her zaman bilançoları kontrol edebilirler.

Mehmet KOBAŞ
Serinhisar Belediye Başkanı

06.02.2016 15:06
yükleniyor..